نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 12 16 24
بستن

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف

اسفنج ۱۷ کیلویی ۳سانت(بلوکی)
بستن

اسفنج ۱۷ کیلویی ۳سانت(بلوکی)

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف
حداقل سفارش برای این محصول 33عدد می باشد.
اسفنج ۱۷ کیلویی ۲سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۷ کیلویی ۲سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف ابعاد 200.100 سانتی متر
اسفنج ۱۷ کیلویی ۲سانت(بلوکی)
بستن

اسفنج ۱۷ کیلویی ۲سانت(بلوکی)

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف

حداقل سفارش برای این محصول 50 عدد می باشد.

اسفنج ۱۷ کیلویی ۱سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۷ کیلویی ۱سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف
اسفنج ۱۷ کیلویی ۱سانت(بلوکی)
بستن

اسفنج ۱۷ کیلویی ۱سانت(بلوکی)

تماس بگیرید
اسفنج 17 کیلویی قابل استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و سایر مصارف

حداقل سفارش برای این محصول 100 عدد می باشد.

اسفنج ۱۲ ویژه ۵ سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۵ سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.
اسفنج ۱۲ ویژه ۴ سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۴ سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.
اسفنج ۱۲ ویژه ۳ سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۳ سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.
اسفنج ۱۲ ویژه ۲ سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۲ سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.
اسفنج ۱۲ ویژه ۱ سانت(ورقی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۱ سانت(ورقی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.
اسفنج ۱۲ ویژه ۵ سانت(بلوکی)
بستن

اسفنج ۱۲ ویژه ۵ سانت(بلوکی)

تماس بگیرید
اسفنج ها انواع مختلفی دارند که معمولا از اسفنج های دانسیته پایین مثل 12، 15 ، 17 و 20 کیلویی برای استفاده در قسمتهای مختلف مبلمان مثل دسته و تکیه گاه و از دانسیته های سنگین تر مثل 25 ، 30 ، 35 کیلویی و بالاتر به دلیل کیفیت و عمر بیشتر برای نشیمن مبلمان و تشک ها استفاده می کنند.