در حال نمایش 4 نتیجه

چسب حرارتی جانسون(کارتن25 کیلویی ضخیم)

چسب حرارتی جانسون در صنایع مختلف از جمله گل سازی ، مجسمه سازی ، بسته بندی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

چسب حرارتی جانسون(یک کیلویی ضخیم)

65,000 تومان
چسب حرارتی جانسون در صنایع مختلف از جمله گل سازی ، مجسمه سازی ، بسته بندی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

چسب حرارتی کینگ (یک کیلویی ضخیم)

135,000 تومان
چسب حرارتی کینگ در صنایع مختلف از جمله گل سازی ، مجسمه سازی ، بسته بندی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.